IT-Huset säljs till Mirovia

In CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

IT-Huset säljs idag till noterade Mirovia Nordic AB. Mirovia är en koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvaru-lösningar och nischade IT-tjänster. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin verksamhet. Mirovia äger sedan tidigare Transformant, Sundbom & Partners och Lemontree.

IT-Huset grundades 1997 och ska ha kompetenser inom hela digitaliseringsresan, allt ifrån projektledning, kravhantering och test, arkitektur och utveckling till Cloud, UX och mobila lösningar. IT-HUSET redovisade under räkenskapsåret 2021 en nettoomsättning om 220,5 Mkr samt EBITDA om 26,3 Mkr. Transaktionen förväntas slutföras under augusti 2022.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lemontree och SO4IT slås ihop