Kommunernas önskemål på sociala intranät

In Intranät, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

egbs logotype

EGBS har frågat 58 svenska kommuner om vilka sociala delar de önskar införa i sina intranät framöver. Svaret blev följande:

FunktionalitetAndel kommunerVad innebär det?
Wikis37 %Levande dokument som kan uppdateras av många användare.
Bloggar75 %Dagbok som används för exempelvis för projektdokumentation.
Statusuppdateringar81 %Microblogg liknande Facebook-uppdateringar.
Gemenskaper88 %Samarbetsyta kopplat till exempelvis projekt eller delorganisation. Inkluderar ofta blogg, aktiviteter och wiki.
Aktiviteter75 %Fördela arbetsuppgifter mellan olika medarbetare.
Dokumentdelning75 %Delning och versionshantering av dokument.
Profilsidor75 %Kontaktinformation och kompetensprofil för respektive medarbetare.

Projektsamarbetsytor samt mikrobloggar á la Yammer dominerar alltså, som väntat.

Kommentarer

  1. Intressant. Trots allt en mer eller mindre uppenbar lista, förutom att många troligtvis menar redigerbara sidor när de säger wikis. Wiki-syntaxer och mer avancerad wiki-funktionalitet är enligt min erfarenhet något som används i extremt låg utsträckning bland företag och organisationer. Även om det finns.

    Anmärkningsvärt att det fortfarande finns 25% kommuner som inte tror på profilsidor, men som ändå vill ha statusuppdateringar…

Leave a Comment