Ny undersökning, mest efterfrågat tekniskt stöd 2022, ”CX leaders” tillbaka

In Adobe AEM, Adobe Commerce / Magento, Adobe Marketo, Analys / Statistik, CDP, DMP, CXM, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

I en topp-keynote under årets Adobe Summit 2022 presenterade CX- och mjukvaruföretaget en egen undersökning som tagits fram tillsammans med brittiska Econsultancy och som sammanställts det senaste kvartalet. Ett flertal hundra från top management inom S&P topp-500 företag och motsvarande hade fått svara på frågor kring t ex föredraget, tekniskt CX/Martech/CRM/data-stöd. Eller andra CX/CXM-relaterade frågor kring vad som idag egentligen efterfrågades inom organisationen. Vad som fungerade bra och mindre bra, redan idag.

Forresters gamla mätetal från 2013, där ”CX leaders outperforms..” var även tillbaka. Det sände chockvågor genom ledningsrum och marknadsavdelningar nio år sedan (!) när det under en uppmätt femårsperiod visade sig hur pass mycket bättre börskurserna gick för företag som uttalat satsar på kundvård/kundupplevelse. I egna KPI/mätetalen samt den långsiktiga bolagsstrategin. En inte helt tydlig distinktion, speciellt inte på den tiden då ”CX” inte direkt var ett begrepp 40- och 50-talisterna i bolagsledningen hade en relation till. På samma sätt som idag.

Men nu första kvartalet 2022 hade Adobe valt använda samma taktik för att få fram siffror kring ”marketing/CX performance leaders”. ”Ledare” bland de 6584 svarande (+ 2871 tredjeparts-deltagare) var enligt ett eget MOPI-index (Marketing Org. Performance Index) i detta avseende vinnarna rankat på en 10-gardig skala inom fem områden. Ledare skulle ha 37-50 poäng och uppgjorde 33% av alla de svarande.

Där visade det sig att t ex 81% av ledarna tycker tillgång till insikter/data från marknad är ”mycket bra” jämfört med [ppp_patron_only level=”1″ silent=”no”]18% hos de övriga företagen. Samt att 56% har tillräcklig insyn i olika steg inom kundresan jämfört med 42% hos resten.

Dessutom hade 82% av ledarskapet kunskap om att ”digital kundupplevelse” var viktig för tillväxt. 77% av ekonomicheferna visste nu att marknadsföring var viktigt (!) samt 75% tyckte att marknadsföring var lika viktigt som andra funktioner/silos när kundupplevelsen skulle sättas.

Ledarskapet ansåg även till högst grad att ”Data & Insight” (59%) var viktigaste tekniska stödet 2022/2023. Följt av Customer journeys (52%) och content (51%). Alla delar av Adobes svit, liksom påståendena ovan går starkt att korrelera till olika Adobe produkter. Men märkligt vore det annars på en Adobe-dag och med undersökningar sponsrade av Adobe.

[/ppp_patron_only]
Vi har mer på samma ämne:  Salesforce sämsta CDP, otippade aktörer, Sitecore och Microsoft nya ledare