Open Data Initiatives betydelse för framtiden inom kundupplevelsehantering

In Adobe AEM, Adobe Commerce / Magento, AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, E-handel, Java, Microsoft .NET, Nyheter, Open source PHP, Teknik by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Än finns det tighta band mellan Adobe och Microsoft. Som en del av det nya Adobe, där man närmar sig öppna källkodsalternativ, meddelas idag att Adobe, Microsoft och SAP teamar upp i CX-fokuserade initativet Open Data Initiative.

Det är främst ett teoretiskt samarbete kring hur data ska samlas in och delas mellan IT-bolagen. Likt Scrum manifesto har några grundläggande, filosofiska regler initialt lagts fram. De är:

  • Varje organisation äger och bibehåller komplett direkt kontroll över all sin data.
  • Kunder kan aktivera AI-drivna affärsprocesser för att få fram kunskap och intelligens från samlad beteende- och operationell data.
  • Ett bredare partner ekosystem ska enkelt kunna dr anytta av en öppen och expanderbar datamodell för att bygga vidare på lösningar.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  McKinsey förvånar, betalar för bli av med anställda på alla nivåer. Flera oroande tecken

Open Data Initiative ska vidare låta företag:

  • Låsa upp och harmonisera tidigare silo-baserad data för att skapa nya värden.
  • Tvåriktat flytta transaktionell, operativ kund- eller IoT-data till och från en gemensam ”data lake”. Baserat på egna preferenser eller behov.
  • Skapa datastyrda digitala feedback-looper för ökat affärsstöd, som även aktiverar och stödjer säkerhetsmässiga och personliga inställningar.
  • Bygga och tillämpa intelligenta applikationer som i grunden förstår data, relationer och metadata över multipla tjänster från Adobe, SAP, Microsoft och deras partners.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nordic Choice Hotels byter namn till Strawberry, nytt digitalt initiativ

Under Magento Meet i Stockholm förra veckan fick Adobe svara på publikens fråga om hur man jobbar med open source och öppna källkodsalternativ idag. Magento berättade att de nyligen hade instruerats att prata om I/O samt att senior kompetens inom öppen källkod fanns inom bolaget genom t ex PhoneGap förvärvet.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.