Pixpro pratar Joomla! och publiceringsverktyg på öppen källkod

In Joomla, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Tisdagen den 24:e mars bjuder konsultbolaget Pixpro in till seminarium om ”10 funktioner som skapar affärsnytta på webben”. Exempel på vad man kan göras med Joomla! demonstreras.

Några punkter från dragningen:

  1. Forum – avlasta kundtjänsten
  2. Community – webbplatsen blev ett nytt företag
  3. Skräddarsydda funktioner – integration till andra system – effektivisera kundtjänst
  4. Formulär – formulär är ett kraftfullt sätt att samla in information och kommunicera med besökaren
  5. Insamling av data – integration till andra system
  6. Mashup – Informationskatalog kombineras med karta
  7. Nyhetsbrev – Driv trafik till webbplatsen med mätbar marknadsföring
  8. Sökordsoptimering – rätt text ger märkbara resultat
  9. Blogg – bli personlig med dina besökare och bygg trovärdigare och starkare relationer
  10. Webshop – avlasta säljkåren och öka försäljningen. Upptäck kraften med digital distribution.

Svar på varför ett webbpubliceringsverktyg baserad på öppen källkod kan vara intressant utlovas tillsammans med för- och nackdelar med öppen källkod.

Leave a Comment