Rädda Barnen, Röda Korset, Diakonia, Svenska Kyrkan och Sida köper in anpassad SharePoint

In Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Precio Fishbone vann även Röda Korsets upphandling av ett nytt system för planering- och uppföljning av verksamhetens hjälpinsatser och dess relaterade projekt och program. Det med egna Microsoft SharePoint Online (Office 365) anpassningen  “NGO Online” som även Rädda Barnen, Röda Korset i flera länder, Diakonia, Svenska Kyrkan och Sida tidigare köpt in.

Röda Korsets nya planerings- och uppföljningssystem ska hjälpa organisationen att mer effektivt administrera, planera och följa upp de hjälp- och utvecklingsinsatser som genomförs både i Sverige och internationellt och tillsammans med samarbetspartners. Ordervärdet uppgår till omkring 2,4 Mkr.

”- Precio Fishbones produkt ”NGO Online”, och deras omfattande erfarenheter att implementera NGO-specifika verksamhetslösningar, var avgörande faktorer för vårt val.”

Säger Anna Ernestam, CFO på Svenska Röda Korset.

0,4 Mkr
är bara det svenska Röda Korset projektet värt

Röda Korset köpte 2013 in EPiServer Commerce e-handel och har sedan tidigare satsat på just EPiServer CMS för internkommunikation.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Billerud köper in nytt intranät på Omnia, synkar med Teams planen

Leave a Comment