Så använder Skanska sin Salesforce Marketing Cloud, förbättrad helhetsbild med AI över kunden

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Skanska, som presenterades som en kund redan vid Salesforce Trailhead Live på Waterfront 2017, har nu efter årsskiftet berättat mer om sina Salesforce Sales Cloud-installationer. Håkan Danielsson, marknadsdirektör Skanska Sverige, ska ha sett till att bygga en ny kundvårdsplattform för att förbättra helhetsbilden av kunderna och underlättar en gemensam säljprocess inom byggbolaget.

Salesforce används för att hålla alla medarbetare a jour med var en viss kund befinner sig i processen och hur kundhistoriken ser ut. Skanskas bolag i andra länder använder alla Salesforces plattformar, det ska underlätta utbyte av kundinformation över gränserna. Arbetet senaste åren har även inneburit att en ny gemensam säljprocess i fyra faser för hela Skanska tagit fram. Oavsett om det byggs hus eller säljs betong finns datan i ett och samma CRM. Nu ska man även aktivera Einstein AI-förstärkning kring egna beslutsstödet. Tidigare jobbade man främst med Excel-listor som man delade internt, och med enklare kundregisterplattformar, berättar Håkan Danielsson.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bästa CDP just nu enligt Gartner Magic Quadrant

Skanskas svenska verksamhet är indelad i fyra verksamhetsgrenar: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Koncernen omsätter 161 miljarder kronor i 10 länder. Den svenska delen omsatte förra året 38 miljarder kronor och har 9 200 medarbetare.

Skanska släppte så sent som 2017 sin nya webb på Episerver. nearUSöderhavet och Skanska inhouse stod bakom den releasen.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Europeisk Salesforce-konsult satsar på Sverige, öppnar nio kontor
⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss