Så fungerar Deloittes nya AI portal för 75 000 medarbetare

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det blev en portal med stöd inom skriva e-post, sammanfatta texter, skapa PowerPoint-presentationer och korrekturläsa material när 75 000 av Deloittes medarbetare i Europa och Mellanöstern ska ”AI-fieras”. Portalen heter PairD och kan även användas för att skriva innehåll, generera kod och utföra säker research.

0 st
medarbetare ska bli mer AI kunniga
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

I portalen kan Deloittes revisorer, jurister och digitalstrateger jobba utan att behöva känna sig oroade att information läcker ut eller inte motsvarar Deloittes krav på verkshöjd eller synsätt. AI-stödet inom portalen ska ha tränats upp under 2023.

Verktyget kan också skapa projektplaner, ge förbättringsråd om projektledning och föreslå prioritering av uppgifter. Portalen kommer med tiden att utökas med fler funktioner och AI-modeller. Anställda ska slutföra en utbildningsmodul innan de får tillgång till portalen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hubspot köper in sig i "AI sidekick" inom smart copy