Så går Sitecore, Censhare och Aprimo i Forrester CX DAM Wave 2022

In DAM, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Forrester har släppt loss 2022 års ”Forrester Digital Asset Management for Customer Experience Wave” som är viktig i en bransch där PIM/DAM stadigt ökar i betydelse. Utanför eller innanför produktsviterna. Det är en absolut ledare Aprimo. De har legat högt sedan 2018, men har 2022 dragit från t ex Adobe och OpenText. Som är tidigare ständig tvåa och trea. Den sistnämnda har nu passerats helt av Widen och Bynder som är nya ”ledare”.

Sverigebekantingar som Sitecore ligger och nosar som ”Performer” tillsammans med t ex Digizuite samt Censhare och Celum återfinns där bakom som ”Contenders”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Optimizely, Acquia och Adobe i en klass för sig som DXP