Spara data lokalt, AWS expanderar i Norden med nya Local Zones

In CDP, DMP, Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Mycket samtal pågår just nu kring Google Analytics utmaningar som en amerikanskt driftad tjänst med eventuellt för mycket kränkande insyn av amerikanska myndigheter. Inte direkt vad de svenska myndigheterna uppskattar, utredningar pågår hos Integritetsskyddsmyndigheten. Det gäller både den populära CX-analysprogramvaran samt egentligen all annan molndriftad mjukvara.

Det får i sin tur molnaktörerna att satsa mer lokalt. Och AWS berättar under torsdagen att de expanderar ytterligare i Norden. Fler Local Zones inrättas i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 16 befintliga AWS Local Zones finns över USA och ytterligare 29 AWS Local Zones planeras att lanseras i 26 länder runt om i världen under 2022.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nu kommer "AImyndigheten", anställer för 13 nya roller inom DataOps

Vilket ska ge kunder ännu bättre molnprestanda för kritiska applikatoner. AWS nordiska co-leader Danielle Gorlick säger till MKSE.com i ett uttalande att:

” – Vi vet att det är viktigt för alla verksamheter och branscher att leverera applikationer med ultralåg latens för en sömlös användarupplevelse, och är glada över att flytta gränserna för molnet ännu närmare användare i Danmark, Finland och Norge för att hjälpa till att möta deras krav.”

De nya AWS Local Zones kallas en fortsättning på AWS investering för att stödja kunder av alla slag och påskynda innovation genom att föra molninfrastruktur till fler platser i Norden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Danske Bank flyttar 16 600 servrar till AWS