Sparbankernas Riksförbund går live på Drupal

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Sparbankernas Riksförbund har relanserat en Drupal tillsammans med Happiness. Sajten har i dessa tider väldigt lågupplösta bilder (i desktop, antagligen pga. mobilefirst tänk) samt kalenderlistning, semitransparenta rubriker över carousel och standard Facebook-widget. Det finns dessutom en mörk jättekartöversikt över banker.

0st
medlemmar har Sparbanksgruppen

Föreningen Sparbanksgruppen bildades 2009. Föreningen har totalt 66 medlemmar (54 Sparbanker/Sparbanksaktiebolag, 11 Sparbanksstiftelser och 1 övrig medlemmar). Sparbanken är en särskild associationsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Sparbankerna skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer.

Till exempel har en sparbank inga egentliga ägare, vilket medför att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbanken gör vinst. I stället har en sparbank möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter den är verksam, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Öppen källkod-byråerna både ökar och minskar, nya intressanta förvärv

Leave a Comment