Statens medieråd byter från Drupal till SiteVision

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Statens medieråd har satsat på en javabaserade Sitevision lösning istället för tidigare CMS-valet Drupal. Det för egna huvudwebbplatsen som Cybercom nu utvecklat.

Lanseringen innebar förbättring av sökfunktioner och en tillgänglig och mer användbar design.

Statens medieråd är en expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation, att producera undervisningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) för skolor och bibliotek och att fastställa åldersgränser för biofilm.

Statens medieråd köpte så sent som 2014 in Drupal CMS för egna satsningen MIK. Den satsningen är numera nedlagd.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nu har Karlstads kommun prövat på alla plattformar, väljer Sitevision för 15 Mkr

Leave a Comment