TitelData köper in mer Drupal

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Svensk Bokhandel har öppnat upp ännu en Drupal-satsning.

Det är Propeople som tillsammans med koncernkollegan Intellecta Corporate har hjälpt Svensk Bokhandel att lansera bland annat ett förbättrat beställningsformulär integrerat med tjänsterna från TitelData (även själva på samma open source plattform).

Nytt är att befintliga kunder kan logga in och enkelt kan administrera sitt konto och beställningar.

0
år firar Svensk Bokhandel i år
Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, som gemensamt ägs av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen, utger branschtidningen Svensk Bokhandel. Tidningen utkommer med 21 nummer per år.

Leave a Comment