Transportstyrelsen, Svenska Kraftnät och Tyresö kommun väljer W3D3

In Formpipe W3D3, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Ett snabbtitt på svenska ECM marknaden, där Formpipe med VD Christian Sundin huserar med produkterna Platina och W3D3.

Svenska Kraftnät har köpt W3D3 ECM för ärende- och dokumenthantering. Ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr.

Samma sak gör Tyresö kommun som köper W3D3 ECM levererad av Guide för 1,7 Mkr.

Även Transportstyrelsen väljer W3D3. Licenser köps in för 7,5 Mkr.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Malmö Stad köper in Formpipe ärendehantering, SiteVision och RPA på plats

Leave a Comment