Bevent Rasch handlar upp litium för att bygga ny kundportal

In E-handel, litium, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Ventilationsprodukt och brandskyddsföretaget Bevent Rasch har valt att addera en svensk litium e-handel till egna digitala närvaron och miljön. Som annars återfinns på en WordPress CMS. Det är för att öka servicen till sina kunder som Bevent Rasch AB beslutat sig att ta fram en kundportal som ska tillgodose kundens behov men även vara ett säljverktyg för den egna säljorganisationen.

Valet av plattform gjordes efter en intern behovsanalys och därefter en benchmark mellan olika plattformar där valet föll på Litium. Valet avgjordes till stor del av helhetslösningen Litium erbjuder i kombination med flexibiliteten att kunna anpassa och skräddarsy efter egna behov samt de stora möjligheterna att växa med plattformen. Som implementationspartner valdes Litiums Premium Solution Partner Toxic Interactive Solutions. En första lansering är planerad till slutet av året.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Litium går in i USA med nytt prestigekonto

Bevent Rasch är annars en WordPress CMS användare.