Cirkulär retailaktör köper in headless B2B på Magento, licenspeng ska bli innovation

In Adobe Commerce / Magento, CXM, E-handel, Nyheter, Online Marketing, Open source PHP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Butiksinredaren KS Projekt erbjuder ”cirkulär hållbarhet” inom retail. Det innebär att när t ex butikskedjor stänger eller flyttar sina butiker så brukar inredningen åka till återvinning och ny inredning beställs in till den nya butiken. KS Projekt erbjuder istället ett återbruk av inredningen så att den går att beställas igen.

KS Projekt (del av Norcospectra Group som omsätter runt 0,5 mdr SEK) ska vara den största butiksinredaren i Norden med egen produktion. KS Projekt bytte tidigare i år ut Magento Commerce till Magento Open Source med hjälp av byrån ZCO. Tidigare licenspengar till Magento används istället till att ”göra nya innovativa lösningar”. Deras headless B2B används av närmare 300 butiker idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sweef Furniture köper in Crystallize headless e-handel av ZCO

KS Projekt ritar, bygger och levererar nyckelfärdiga butiker inom alla segment. Idéen föddes ur deras långsiktiga arbete med hållbarhet inom koncernen.

“ – Vi arbetar kontinuerligt med hållbarhet och det här är ett sätt att förlänga vårt ansvar. Vår produktion av inredningen görs med hållbarhet som högsta prioritet.” fortsätter Ove. “Det steg där våra kunder flyttar butiker kändes som ett självklart område för oss att engagera oss i. Vi kan lösa det som, mig veterligen, ingen gör.”

Säger Ove Opseth, VD.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ZIpFit skidutrustning väljer Crystallize Headless Commerce av svensk partner