Roswi släpper loss ny B2B e-handel på Litium, tidig användare av acceleratorer

In E-handel, litium, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Senaste svenska B2B e-handelslanseringen? Den står Roswi för och den landande på en SaaS-baserad svensk litium molnplattform. Roswi lanserar i alla nordiska länder samtidigt och det ska vara en uppdaterad B2B e-handel med ny design, förbättrade funktioner, högre användarvänlighet och inspirerande innehåll. Roswi är inte nya till Litium SaaS. De köpte in samma ehandel med en Litium B2B Accelerator (ett bra stöd de var tidiga med) av Celebration Studios (numera Osolo) redan för sju år sedan. Men denna gång står Motillo bakom produktionen.

”– Trenden går mot att allt fler inom B2B vill handla på nätet. Via en ny uppdaterad e-handel skapar vi nu förutsättningar för att nå ut på ett ännu starkare, tydligare och enklare sätt.”

Säger Christopher Carlander VD på Roswi.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Pax fläktar byter e-handelsstrategi, handlar upp ny partner

Roswi är en distributör av produkter inom sport, friluftsliv och kök. De har en stark varumärkesprofil och lång erfarenhet inom försäljning, marknad, inköp och logistik.