Combined Excellence startar upp Gamification enhet

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Gamification-experten Anders Tufvesson berättar för MKSE.com att han fått ansvaret av nätverket Combined Excellence och Ninetech att starta upp ett nytt spetsbolag inom just smart motivation och gamification.

Motifications affärsidé är att med hjälp av motivationsteori och gamification göra organisationer mer lönsamma och effektiva. Bolaget är en strategisk partner för att jobba med motivation och motivationssystem för att göra tråkiga saker kul och kul saker roligare.

” – Kombinationen av motivationsteori och gamification är en väldigt bra kombination för att verkligen hitta de faktorer som skapar motivation inom en organisation. Vi kommer att jobba med motivation på individnivå i det mindre perspektivet, men också göra stora systemlösningar i form av motivationsplattformar och gamifierade lojalitetsplattformar. Vi är en mix av ett managementbolag och ett It-bolag nischade mot motivation. Dvs både de mjukare strategiska frågorna och de mer praktiska implementationerna av systemstöd.”

Säger Anders Tufvesson, VD i Motification.