De stora webb re-designprojektens tid är över, designbyråerna får tänka om

In Javascriptramverk by MKSE.com Redaktion Martin Edenström6 Comments

Inte bara Facebook måste ompositionera sig och hitta nya områden att verka inom.

Samma sak spås av allt fler (”lean UX”) gälla design- och webbyråerna. CMS-systemen och framförallt standarder inom CSS och HTML (960.gs, progressive enhancement, JS-ramverk som jQuery, CSS3, HTML5, webfonts, WAI-standarder etc.) har blivit så pass vedertagna och samstämmiga över olika utvecklingsverktyg och browsers att de enorma re-design och omgörningsprojektens tid kan vara över.

För webbinstallationer på plattform och med rätt standarder anno 2010-2011 väntas det de kommande åren räcka med att ändra några rader, kanske direkt från gränssnittsutvecklarens egen webbläsare, för att uppnå en motsvarande re-design effekt. 

Hos många kunder finns dessutom en uppfattning att de redan investerat i återanvändningsbar design och tillhörande produkter för att styra webben.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Starbucks nästan borta från Sverige, satsar ändå på internationellt Web3.0 lojalitetsprogram

Modularitet och faktumet att många 3:epartstillverkare till webben som kundtjänstfunktion, Google Maps och Twitter dikterar och skarpt begränsar designmöjligheterna hjälper till. Det blir allt svårare att visa upp en slående re-designeffekt som kunden inte tidigare försökt sig på.

Ny input till re-designen kommer fortfarande krävas, som:

 • Teoretisk input via t ex fokusgrupper, effektkartläggning, card-sorting, eye-tracking, analys/statistik/A/B-test och användarundersökningar.
 • Ny grafisk profil från kunden eller reklambyrån.

Men finns ramverken och standarderna på plats finns mindre eller inget behov av:

 • Informationsarkitekturarbeten med helt nya wireframes,
 • Interaktionsdesign
 • Moodboards,
 • Design av element,
 • Photoshop-prototyper och design
 • Helt ny CSS, HTML etc.
 • Designarbete på en ny teknisk plattform (content och mallar återanvänds och flyttas allt enklare mellan CMS)
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  EY Doberman Sally ny digitalpartner åt matriskkapitaliserna Gullspång Re:food

Detta arbete och dessa ansvar flyttas längre ned i hierarkin, från AD till gränssnittsutvecklare.

Det gäller design av webb- och produkt på de enheter vi idag konsumerar webben på. Och även gällande för kunden oprövade eller framtida enheter väntas allt mindre enhetsanpassningar krävas. Tack vare responsive design via olika typer av mediaqueries.

I Sverige borde detta innebära förändringar för designfokuserade byråer som Doberman, Deasign, F&B och CP+B Europe.

Fotnot: Lean UX blandas ofta ihop med termen Agile UX.

Kommentarer

 1. Intressant tanke!
  Men jag tror inte man skall underskatta den ”mentala resan” kunden ibland vill göra i och med en redesign av dess webbplats. Får ibland känslan av att redesignen är ett tillfälle att förändra en organisation lika mycket som webbplatsen…
  // Johan

 2. Är inne på samma tankar och tror att ”Lean UX” kommer bli populärt under året. I USA finns redan byråer som är nischade mot detta.

 3. Ligger mycket i det. Men nu kanske organisationen kan fokusera på att jobba om strukturen istället för designen? Och innehållet? Så har vi gjort på Riksantikvarieämbetet och det har varit fantastiskt nyttigt för hela myndigheten att tillsammans se över innehåll och struktur.

 4. Tycker jag känner igen resonemang från sent 90 tal, då var det Ericsson som levererade bra telefoner med usel design och upplevelse. Tror snarare att AD & ID kommer få allt större betydelse. För vem skulle vilja ha en sajt som beskrivs ovan… Polisen, Sveriges Radio, Saco?

Leave a Comment