Drupalbyrå-grundare tar över ICTA, köper bolag. Kastar ut styrelsen

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det mesta görs om på ICTA, tidigare Intellecta, sent på eftermiddagen den sista dagen av vecka åtta 2018. Det var känt att bolaget haft stora problem med försäljning, USA-verksamhet och att få de förvärvade Drupal-verksamheterna att fungera ihop. Men den nyligen helt oväntade nyemission i slutet av månaden som ledde till ett kursfall på som mest -80% avslutar nu sagan för de tidigare inblandade.

VD:n Yann Blandy byts omedelbart ut efter senaste kvartalets katastrofresultat. ICTA minskade hela sin koncernomsättning och redovisade en rörelseförlust under fjärde kvartalet 2017. Så sent som sista veckan i januari köpte Yann aktier för närmare ett miljonbelopp i ICTA. För att visa hur han privat stödde och trodde på nyemissionen. Men det hjälpte uppenbarligen inte för att få fortsatt förtroende. Men aktierna gick hur som helst åtminstone upp +10% på beskedet om hans avgång.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  EQT Ventures in i Stackbit UI och Fly.io, ser nya möjligheter inom "composable"

Ny VD är FFWs grundare Michael Drejer. Han är 39 år och har varit en ledande befattningshavare inom ICTA-koncernen sedan 2013, då Propeople förvärvades. Michael är även en av de byråsäljare som riskerade bli av med earnout köpeskillingen häromveckan. Men han får ny motivation i befordringen. Yann Blandy däremot väljer eller forcerad att lämna koncernen helt. I slutet av februari slutar även CFO Timo Salmelas efter att ett interimskontrakt avslutas.

Styrelsen förändras helt. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ole Andersen och Pål Hodann samt nyval av Per Nilsson och Erik Åfors. Valberedningen föreslår vidare att Erik Åfors väljs till ny styrelseordförande. Richard Ohlson, Lars Fredrikson och Leila Swärd Ramberg har undanbett sig omval.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  AI överallt på årets stora Drupal Drupalcon, KitKat och Jägermeister på stora scen

Det är inte otänkbart med ännu ett namnbyte inom kort.

ICTA förvärvar nämligen i samma vända resterande 30,8 procent av nya VD:ns skapelse FFW vilket ska ge en mer ”helägd digital verksamhet”. FFW levererar digitala affärslösningar med årlig omsättning om minst 255 miljoner kronor.

Men även FFW resultat och siffror måste vändas kvickt. FFW, som står för mer än 80 procent av ICTA:s totala omsättning idag, påverkades fortsatt negativt under det fjärde kvartalet av en svag orderingång under det föregående kvartalet.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.