EPiServer kostade 1,2 miljarder SEK att köpa upp

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström2 Comments

1,2 miljarder kronor ska EPiServer kostat för Accel-KKR, enligt DIs beräkningar. Detta baserat på att tidigare ägarna IK Invest dels kallar affären för ”en plusaffär för IK” samt att samma multiplar som när IK köpte Episerver 2010 ska ha använts. För fyra år sedan kostade bolaget runt 650 Mkr att ta över. Eller mellan 50-70 miljoner dollar, strax under värderingen inför den avbrutna börsintroduktionen – som MKSE.com hörde.

Vid den förra försäljningen till IK Invest 2010 omsatte Episerver 192 Mkr med 20% rörelsemarginal, även den omsättningen ska mer eller mindre ha fördubblats till höstens värdering nu år 2014.

0
miljoner dollar mer än Ektron kostade EPiServer. Tre gånger så mycket.

De rykten MKSE.com behandlat sedan i fredags visade sig stämma. Nu äger Accel-KKR en majoritet av bolaget och väntas sikta på flera typer av stordriftsfördelar med EPiServer och de andra nyligen utförda CMS/CXM-förvärven Ektron samt North Plains DAM.

För att ta sig an främst Sitecore men senare även Adobe AEM på den enormt värdefulla CXM-marknaden. En marknad som bara i förvärv giganterna Adobe och Oracle emellan inneburit investeringar om totalt 24.6 mdr dollar. Där är 1200 Mkr för EPiServer en blygsam summa.

Men CXM-projekten är även de mer värdefulla än tidigare. Av ledande Adobe värderas varje projekt i höst till omkring 18 Mkr stycket.

Kommentarer

  1. EPiServer nämner själva gärna att de har 46% av marknaden när de uttalar sig om affären. Den siffran kommer från de 566 svarande från främst statliga verk, kommuner, landsting och organisationer i WSA 2014 (http://www.webserviceaward.com/press2014/Trendrapport-WebServiceAward-2014.pdf). Jag tror fortfarande den siffran är i underkant. De mer närgånget studerade siffrorna D.Maurer gjorde 4-5 år tillbaka (https://www.mkse.com/2009/09/22/6-av-10-borsbolag-ar-episerverkunder/) visade på att nästan 60% av den privata svenska sfären var kunder (sett till intranätlicens, extranätlicens, lokal licens, inekkefktiv licens etc.).

    Detta är nog fortfarande siffror som ligger närmare sanningen 2014.

    Ska samma WSA-siffror användas har dessutom EPiServer ökat från från 32% 2009 till 46% idag (ungefär lika många svarande). Enigt min erfarenhet borde en sådan generell ökning betyda främst fler privata svenska licensinstallationer, inte offentliga.

Leave a Comment