Fler och fler överger CMS för ramverk

In Featured, Gratis, Headless / Decoupled CMS, Java, Javascriptramverk, Microsoft .NET, Nyheter, Open source PHP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström7 Comments

Om enbart 5, 10 eller ens 20% av ett CMS funktionalitet används. Behövs verkligen ett CMS då? Den frågan ställer sig allt fler.

En längre tid har det ansetts begränsande och ”mindre coolt” ibland vissa duktiga webbutvecklare att tvingas begränsa sig till ett CMS riktlinjer för utveckling. Dessa röster har hörts allt tydligare på senare år. Inte minst då CMS-marknaden senaste 36 månaderna konsolideras i förvärv, funktionalitet matas på en masse och CMS-verktygen växt sig till funktionsspäckade Atlantångare.

Det innehåll som verkligen kräver redaktionell redigering klarar sig ofta med en standard open source TinyMCE WYSIWYG textredigerare. Bakom en enklare inloggning. Att sätta ihop detta, för den duktige webbutvecklaren, tar inte lång tid.

Då slipper samme utvecklare sedan att behöva anpassa efter databaslogik, rättigheter, roller, masterpages och övriga ramar.

Webbutvecklaren kan istället lägga allt krut på attt ex via kommandorad skapa en molnbaserad lösning som passar väl med ett mer fritänkande, kreativt koncept som vissa kunder och reklambyråer efterfrågar. Utan de rätt många ramar, tekniska begränsningar och tidskrävande anpassningar som dagens CMS har.

För välorganiserat, och baserat på vedertagna webbstandarder, arbetar de flesta idag. De beståndsdelar, komponenter, som används vid webbutvecklingen är ofta öppen källkodsbaserade, beprövade och väldokumenterade. Som t ex jQuery javascriptbiblioteket, CSS3 media queries, HTML5 cache och forms samt Node.js. En liknande samsyn på komponenter fanns inte när det senast begav sig med skräddarsydda lösningar. Det var en 10-11 år sedan.

Dessutom består många av dagens ledande CMS av precis samma standardiserade komponenter. Även om CMS-tillverkarna inte pratar om det alltför högt.

Det har de senaste åren lett till att även större beställare som TV4.se, Sjöräddningen och Nyheter24 valt att varken använda det koncernupphandlade CMS:et eller handla upp något de marknadsledande CMS:en.

Svenska Earthpeople valde i dagarna bort CMS och byggde snabbt ett egen ”mini-redigering” på CodeIgniter då de skapade en sajt åt AT&T. Och nya TV4.se bygger som sagt inte på något CMS. Men vedertagna, molnbaserade komponenter som Heroku, Rails och en hel del HTML5.

Ramverk är med andra ord en inte helt ovanlig lösning idag.

Även ett flertal moderna CMS, som Hippo CMS 7.7, går mer mot att vara ett ramverk och satsar allt mindre på GUI-delarna.

Nackdelarna är givetvis samma som de var när CMS slog igenom: Personberoende, versionsuppgraderingar, ägande etc.

Bakgrunden i flera av ”ramverksprojekten” är att beställaren har ett större förtroende för konsultens val av verktyg och plattform än CMS-tillverkaren. Personberoendet försöker de nya ramverksägarna att undvika genom att de parallellt med ramverksprojektet utbildar en egen inhouse-avdelning.

 

drupal discovery day

Kommentarer

  1. CMS skapar en standard på högre nivå än ett ramverk. För företag som har en organisation inhouse blir det säkert bra att köra ramverk men jag skulle inte rekommendera ”vanliga” företag att vara produktutvecklare som man i själva verket blir när ramverket ska lappa ihop publiceringsprocesserna.

  2. Ett problem blir lätt att vidareutvecklingen blir lidande för att det ramverksbyggda projektet inte har samma stomme som ett CMS erbjuder. Med det enorma antal utvecklare som finns till t.ex. Drupal upptäcks fallgroparna av en stor massa, och täpps snappt igen. Kompatibilitet mellan moduler har ökat enormt på sistone och modulerna går mot en alltmer abstraherad riktning. Nackdelen är att det inte blir lika ”plug ’n play”, men fördelen blir att man kan bygga i princip vad som helst på väldigt kort tid – utan att oroa sig över att något är otestat. Med det sagt så finns det givetvis för- och nackdelar med allt. Jag tror att den här trenden (om det nu ens är en trend) kommer att försvinna eftersom nackdelen med personberoendet helt enkelt är för stor för att ha överseende med.

  3. Nej, det jag gick igenom var ju just undantagen senaste 12-18 månaderna. Och förklarar min syn på varför TV4 m fl valt denna väg i de sista styckena.

  4. Ja, som var en del i mitt svar till Andreas nedan. Det gäller verkligen att det finns en insatt, flerhövdad inhouse-divsion i direkt relation till ”ramverksprojekten”.

  5. I mångt och mycket tror jag att det handlar om att CMS blivit lite osexigt på sistone. Unga utvecklare sätter hellre tänderna i nodejs eller något annat kul, så de säger till kunderna (eller sina chefer) att det är en mycket bättre väg att gå. Det finns dock, i min mening, helt klart utrymme på marknaden för mellanting mellan CMS och ramverk. Drupal är ju nästan där, men kanske inte helt.

Leave a Comment