Framtidens digitala konsulter måste kunna erbjuda rekrytering

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Content Marketing, CXM, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Behovet av att köpa in konsulttimmar inom content marketing, marketing automation, SEO, SEM och webbproduktion väntas inte förbli intakt kommande år.

En genomgång av engelska Econsultancy visar att över en 24-månaders period, mellan åren 2013 och 2015 har behovet inom dessa områden varierat med så mycket som 10 procent. Och över en femårsperiod med hela 17 procent (inom e-post marketing, marketing automation).

Allt är en del av en mognadsprocess, en ”Maturity model” för digitalköpares syn på att anställa eller ta in extern kompetens och kapacitet utifrån.

Trenden har redan ritats upp med modeller som de 4 E:na, ”Establish, Efficiency, Expert och Extend”. Där syns ett digitalt intresseområdes mognadskurva inom kundorganisationen. Efter att tagit in konsult/er som agerat expert, satt upp rutiner och styrande organisation inom ett digitalt nischområde går kunden in i en fas där de lär sig mer själva, rekryterar, fasar ut för att senare bli helt konsultoberoende utöver enstaka externt utförda trend-spaningar och specialistinsatser inom området.

Synsättet och mognadsgraden är logisk då alla årliga, digitala trender (IoT, Snapchat, Machine learning etc.) inte kan eller bör ha samma fokus inom olika beställarorganisationer. Vissa trender bör ägas av kunden på grund av sin områdesspecifika natur, medans andra fördelaktigt sköts helt av externa konsulter.

Mellan åren 2013-2015 har vissa områden visat sig vara mer aktuella att anställa inom:

 • Analys (förståeligt då det är en så pass viktig del av beslutsfattandet även på affärsnivå)
 • E-posthantering / marketing automation (en förlängning av den sedvanliga innehållshanteringen som ofta sköts internt)
 • Sociala media
 • Content marketing (se ”E-posthantering / marketing automation”)

Konsulterna måste kunna erbjuda rekrytering
Statistiken avslöjar en framtid där rekrytering troligtvis blir en integrerad del av byråernas och konsulternas erbjudande inom ramavtal och retainers. De är inte omöjligt att se avtal där en rekryteringsprocess löper parallellt med uppstarts- och genomförandefaser inom agilt genomförda digitala projekt. Med syftet att ”träna upp” blivande produktägare och vinna tid inom annars utdragna rekryteringsprocesser.

Rekryteringen blir även attraktiv ROI i konsultens erbjudande. Tid och pengar sparas för beställaren på fler sätt:

 • Kundens rekryteringsbehov sköts i tid och av experter
 • Upplärningen införlivas i projektet
 • Konsultbehovet minskar

Nästan samtliga CDO:er, ehandelschefer och digitalt ansvariga känner 2016 igen sig i svårigheten att utse eller rekrytera ansvariga inom områden som analys eller marketing automation. Områden som borde kontrolleras internt men som de just nu kanske tvingas lägga ut. De senaste årens beorende av externa konsult inom t ex content marketing har nu skapat en mer öppen attityd gentemot att iscensätta rekryteringar.

Gäller inte alla områden
Andra områden verkar CDO och digitalcheferna vara mindre benägna att rekrytera för, enligt rapporten. Områden som ligger aningen längre ifrån kundens digitala kärnvärden. De inkluderar:

 • SEM
 • Affiliate marketing
 • Display annonsering
 • Mobil marknadsföring och
 • Apputveckling

Antalet respondenter inom ”Maturity model” var 276 från större, globala beställare inom olika sektorer.

Leave a Comment