Industrivärden byter EPiServer partner

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Sublime tog under 2014 över Industrivärden från Comprend/Hallvarsson & Halvarsson. Industrivärdens webbplats vänder sig främst till investerare, analytiker, ekonomijournalister och aktieintresserad allmänhet. I egenskap av börsnoterat bolag finns även regler om att visst innehåll måste vara tillgängligt på webbplatsen.

En del mindre problem den tidigare partnern lämnade efter sig ska ha åtgärdats samt skönhetsfel har justerats. Nu har även ett större projekt sjösatts där webbplatsen landade på EPiServer 7.5 CMS och blev responsiv. En del av arbetet var också att hantera Industrivärdens nya leverantör av ekonomisk graf- och tabelldata så att en denna data kan presenteras responsivt för alla typer av skärmstorlekar.

0år
firade Industrivärden förra året

Utveckling sker löpande inom ramen för ett förvaltningsavtal.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Advokatbyrån köper in Umbraco av Sublime

Leave a Comment