Knowit öppnar GDPR-byrå, anställer en mängd jurister från Säkerhetspolisen

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Koncernchef Per Wallentin har bestämt att det är dags för en GDPR-inriktad juridisk del av Knowit. Satsningen Knowit Digital Law följer förra veckans byråsatsning inom e-handel där två enheter slogs ihop.

”- Det finns en stor efterfrågan på ett mer organiserat stöd i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Därför har vi satt ihop ett team av experter på tekniknära juridik, som också har stor erfarenhet av att driva och implementera projekt ute i företag och organisationer. Vi kan också bidra med kompetens och stöd i frågor kring hur man kan förbereda sig för framtida möjligheter och utmaningar som följer med de nya regelverken.”

Säger Per Wallentin. Byrån ska jobba med informationssamhällets tekniska och legala utmaningar inom främst sakernas internet (IoT), Artificiell Intelligence (AI), cybersäkerhet och snåriga upphandlingsregler. Det sista ett område som Knowit bemästrar efter många år med myndighetsavtal över hela landet.

0st
anställda inom området finns på Linkedin

De nyanställda som anslutit i augusti och september kommer bl a från Säkerhetspolisen och Berling Media AB. Gruppen ska besitta expertis från bl a fordonsindustri, IT och telekom, energi, offentlig sektor, försvaret och polisiär verksamhet.

Leave a Comment