Pandemin stoppade 17 procent av alla webbplatsprojekt

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

WSA har släppt årets trendrapportHur mår Sveriges webbplatser 2021” med en hel del intressanta Covid-19 iakttagelser. När årets trendundersökning genomfördes så hade mer än ett år av pandemin pågått. Pandemin påverkade de svarande i rapporten. Hela 71 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats. Främst med en lägre förändringstakt än normalt. I år ska 85 procent (91) göra större förändringar på webbplatsen. Under pandemin året har även ett av sex projekt (17%) stoppats. Fler iaktagelser:

Det råder resursbrist för att hantera webbplatserna. 58 procent av webbplatsansvariga jobbar mindre än 50 procent med webbplatsen. Enbart 39 procent uppger att de har tillräckligt med personal för att hantera webbplatsens innehåll. Trots detta så uppger 75 procent att de jobbar aktivt med att förbättra för besökarna att hitta på deras webbplatser.

  • 78 procent de har ett välfungerande CMS detta trots att 47 procent har haft sin version av CMSet i mer än 5 år.
    Sökfunktionen är det vanligaste navigationshjälpmedlet. Men enbart 54 procent tycker att deras webbplats har en bra sökfunktion. Det är en brist på arbete med sökfunktionen. Enbart 29 procent uppger att de arbetar aktivt med att analysera besökarnas felsökningar. Det saknas även en ansvarig för sökfunktionen i fler än hälften av organisationerna.
  • Det råder brist på tid och rutiner för kvalitetssäkring och granskning av innehållet på webbplatsen. Enbart 61 procent har rutiner för att se att innehållet är korrekt. 45 procent uppger att det finns tid avsatt för att granska nya texter.
  • En stor andel, 88 procent, uppger att deras webbplats är stabil, dvs den kraschar inte eller hänger sig.
  • Sveriges webbplatser är med tillgängliga än tidigare! I årets undersökning så uppger 78 procent att de tillgänglighetsanpassat sina webbplatser. Det offentliga är bäst i klass. Där nästen 90 procent är tillgängliga enligt WSAG 2.1 nivå AA.
  • Framåt för rörligt material. Hela 91 procent uppger att de använder sig av rörligt material på deras webbplatser.
  • 85 procent uppger att de planerar större förändringar av webbplatsen. Var sjätte ska göra om sin webbplats helt. Nästan hälften ska utveckla nya funktioner. Nästan var tredje ska strukturera om sin webbplats och nästan var tionde ska bytta CMS. För att nämna några av de planerade förändringarna.
  • 58 procent följer upp och utvärderar förbättringar de gör på webbplatsen. Det vanligaste undersökningsverktyget är Google Analytics (GA), vilket 55 procent uppger att de har. Men här ser vi en kraftig tillbaka gång för GA. Förra året uppgav 77 procent att de hade GA.

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Rekordaktiv eventperiod, nu har årets första digital- och webbtävling avgjorts, vinnare är..