Passivhuscentrum öppnar upp Drupal

In Drupal, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

​Inte bara utseendet har uppdaterats när Passivhuscentrum nu lanserar sin nya webbplats. Dessutom ska organisationen genomgått en Drupal-utbildning hos Kodamera för att bli bättre på att kontinuerligt jobba med den nya webben. Inte helt ovanligt utrullningsförfarande, men Kodamera verkar stolta över att delat med sig av Drupal-kunskaperna.

Passivhuscentrum ska i samband med lanseringen även sett över hela sin kommunikation och se till att den blev mer genomarbetad.

Värms genom energi som finns i huset
Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Passivhuscentrum Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Öppen källkod-byråerna både ökar och minskar, nya intressanta förvärv

Leave a Comment