Så använder Pensionsmyndigheten Adobe Experience Manager och microtjänstarkitektur i en förändrad pensionsmarknad

In Adobe AEM, CXM, Metodik, Nyheter, Offentlig sektor, Online Marketing, Scrum by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Pensionsmyndigheten har berättat mer om exakt hur det gick till när de för två år sedan överraskade alla. Inte minst Episerver och tidigare leverantören Sitevision, som tidigare mer eller mindre prenumererat på alla större svenska offentlig sektor uppdrag. Då blev Pensionsmyndigheten den första stora svenska myndighet anamma Adobe Experience Manager och en javabaserad online marketing svitsatsning. Ett uppdrag och ett licensinköp värderat till många miljoner kronor.

I ett projekt som genomfördes tillsammans med programledning och agil expertis från Acando ville myndigheten leva upp till de kundkrav och den pensionsmarknad som var på väg att förändras. Myndigheten samlade flera aktiviteter i ett program med syftet var att öka kundnyttan genom mer individualiserad digital information och en ökad förmåga att snabbt kunna lansera nya digitala tjänster. Myndighetens tidigare utmaningar låg i att de hade en något föråldrad tjänstestruktur och en icke-responsiv Sitevision-webb. De ville jobba ännu mer agilt.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  IT- och lagkrav samt djupintervjuer formade nya Arbetsförmedlingen intranät

Acandos uppdrag var att strukturera arbetsströmmar, se över ekonomiska ramar, införa nytt arbetssätt, samt säkerställa resurser för att nå Pensionsmyndighetens långsiktiga mål. Under det första året levererade programmet den nya digitala Adobe Experience Manager plattformen och en ny digital ID. Samt nya arbetssätt i form av mer agil utveckling och styrning.

Programmet fortsätter nu med syfte att lyfta över alla tjänster från den gamla arkitekturen till en ny modern micro-tjänstarkitektur.

Pensionsmyndigheten berättar att de idag kan leverera nya tjänster och nytt innehåll två gånger i veckan, mot tidigare fyra gånger per år. Utvecklingsteamet och verksamheten ska även fått ett närmare samarbete och ett mer delegerat ansvar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lekebergs kommun släpper nytt intranät på Sitevision tillsammans med Webstep