Så ska Vårdförbundet.se på Episerver attrahera fler medlemmar

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Meridium berättar för MKSE.com att de är klara med nya Vardforbundet.se. Vårdförbundet kände de tidigare hade en gammal och omodern publik webbplats, de behövde attrahera nya medlemmar och minska antalet avslutande medlemskap. Webbplatsen skulle bli navet för den digitala kommunikationen där medlemmarna står i fokus.

Det är fortfarande en Episerver med Optimizely, Mixpanel analys och GTM.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Vårdförbundets egen IT-avdelning. Kopplingar har byggts mot både interna och andra kringliggande system ska lagts till. Nu kallas flexibiliteten och den mer snabba kommunikationen framgångsfaktorer för webbplatsen.

Uppdraget handlades upp för mer än ett år sedan och tidigare sköttes uppdraget av Nansen.

Vårdförbundet består av över hundratusen sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som tillsammans arbetar för att utveckla vården och skapa ett hållbart yrkesliv.

Leave a Comment