Sida valde SharePoint 2010 av InfoZone

In Nyheter, Offentlig sektor, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

InfoZone i Stockholm har byggt en ny samarbets-plattform som ska effektivisera dokumenthantering, informationshantering, kunskapshantering och sökmöjligheter inom Sidas globala biståndsprocess.

Sida, som även är EPiServer CMS 5-kunder genom Cybercom sedan ett år tillbaka, valde .NET även för denna dokumenthantering. Lösningen landade på en dynamiskt prissatt SharePoint 2010.

Sida har nyligen även tvingats sparka 120 anställda efter ett budgetunderskott på 50 miljoner kronor.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sida släpper nya digitala webbtjänster och portaler

Leave a Comment