Strängnäs väntar in SharePoint 2013 för socialt intranät

In Intranät, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

Bool i Lund tror de fått landets första projekt kring ett socialt intranät på SharePoint 2013.
http://www.strangnas.se/Upload/Logo.png
Det är ett färskt avtal med Strängnäs kommun om att bygga kommunens nya intranät på den kommande SharePoint 2013. SharePoint 2013 släpps skarpt först i slutet av första kvartalet nästa år.

Strängnäs kommuns nya intranät kommer vara kommunens digitala plats för arbete, gemenskap, kommunikation och personlig utveckling.

”En insikt vi kommit fram till och som är avgörande för intranätets existens är att vi i allt utgår från den primära målgruppen, det vill säga medarbetaren. En annan är chefernas ansvar för att syftena med intranätet uppfylls. Under förstudiens gång har vi kommit fram till att syftena med intranätet ska vara, i prioriterad ordning – det primära arbetsverktyget, den samlade informationskanalen samt vara både personligt och socialt”

säger Thomas Olsson, projektledare på Strängnäs Kommun. Externt kör kommunen EPiServer.

MKSE SharePoint 2013 avdelning öppnas när produkten släppts skarpt, fram tills dess får ni söka på termen.

Kommentarer

  1. FYI: skarp version finns redan nu för volymlicenskunder.

Leave a Comment