Ung anhörig live på EPiServer 7.5 av Extrude

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Extrude är klara med Ung anhörig på en responsiv EPiServer 7.5 plattform.

Sajten är mer ”omskalad” är resposiv, det är inte mycket av innehållet som förändras mer än ramarna vid omskalning i mindre skärm.

Unganhörig är en webbplats för ungdomar som har en demenssjuk förälder. Det finns ca 3000 ungdomar idag i Sverige som har en demenssjuk förälder och webbplatsen är till för att ge stöd till ungdomarna. Unganhörig startades 2006 av Susanne Axelsson. Nu ägs hemsidan av Svenskt demenscentrum (själva på en gammal EPiServer).

Extrude har fått en fotlänk samt mention i koden som tack.

Leave a Comment