Varför utvecklare älskar Jamstack, favoritvalet av Static CMS

In API, Cloud / Förvaltning, Headless / Decoupled CMS, Javascriptramverk, Nyheter, Static Site Generator by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Kentico CMS och gällande paketeringen Kontent har släppt en ny genomgång av varför amerikanska och europeiska Jamstack-utvecklare älskar tekniken och den statiska paketeringen just nu. Upp till 570 utvecklare ska ha svarat på de olika frågorna.

Några intressanta siffror från undersökningen är att det är prestanda som ligger bakom valet av Jamstack. Hela 52% anser det vara främsta vinningen. Även stabilitet och säkerhet ligger högt upp. Det finns även siffror på vilken typ av teknik som används i Jamstack projekten. Där finns Websockets, serverless och GraphQL samt AMP i topp. De största utmaningarna med Jamstack projekt ska vara att få medarbetare att se fördelarna med tekniken samt bygga upp kunskap och träna anställda i att använda tekniken. Och de främsta CMS som utvecklare väljer att addera till Jamstack-projekt är Next.js, Hugo, Gatsby, VuePress följt av React Static och Hexo. Meddelar de 339 utvecklare som har besvarat frågan.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sitecore flyttar snabbt över partners och kunder till OrderCloud

Värt att notera att inte rapportens sponsor Kentico Content eller deras andra produkter som .NET monoliten Kentico CMS nämns här när headlessutvecklarna vill addera stödverktyg.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss