Är Gartner och Forrester ”pengakåta lögnare”?

In CXM, E-handel, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Allt oftare ifrågasätts Gartner och Forresters lämplighet som ”oberoende” analysinstitut. Frågan har växt i samband med att de båda aktörerna allt oftare får agera sista utpost i beslut om licens- och plattformsuppköp. Affärer vars totala värde mångfaldigats sedan 2014-2015.

Adobe, Oracle, Sitecore och Episerver har köpt och inkorporerat dussintals bolag sedan 2014. Det har lett till att totalsummorna i prislistan ökat. Det får fler kunder att söka oberoende expertis för att bekräfta de stora licenskostnaderna, projekten och digitala besluten. Och Gartner och Forrester svarar gärna med att erbjuda ännu fler typer av Waves och Quadrats. Det finns numera för områden som:

 • Digital Experience Service Providers
 • Enterprise Insight Platform Suites
 • Enterprise Collaboration
 • Enablement Automation Systems
 • Learning And Performance Management
 • Lead-To-Revenue Management Platform Vendors
 • IoT Software Platforms
 • API Management Solutions,
 • Enterprise Marketing Software Suites
 • BI and Analytics Platforms
 • Enterprise Content Management
 • Database Systems

Gartner och Forrester är faktiskt nästan uteslutande det bedömnings- och beslutsunderlag som används för long- och shortlista CMS/e-handel och CXM-plattformar.

Men rapporterna som laddas hem ”gratis” av kunder erbjuds nästan uteslutande av samma avsändare som fått bra betyg i rapporterna.

Det har fått branschanalytikern Tony Byrne vid RSG att gå i taket. Han skräder inte orden då han i en längre genomgång har jämfört hur pass fragil teknisk evaluering är jämfört med t ex klassisk bolagsevaluering inom finansmarknaden. Hungern efter pengar hos analysinstituten, och vad man säger för att nå dit, är påtaglig enligt Tony:

”Låt oss kalla analysaktörerna vad de egentligen är, en oharmonisk marknad av köpande och säljande aktörer som insinuerar sitt oberoende.”

Hos de avsändare Gartner och Forrester redan har ett nära samarbete med finns bättre kontakt och därmed bättre insyn. Vilket lett till en öppnare, vänligare dialog med tillhörande matigare bedömningar och till slut mer intressanta (ofta positiva) detaljer i slutsammanställningarna. Fullt förståeligt. Men inte vidare ”oberoende”.

Dessutom är det ett problem att produkterna idag är så pass komplexa (och individuellt anpassade per kund efter grundinstallation) att de inte helt går att ställa mot varandra på ett ärligt sätt.

Tony Byrne menar att förändring inte kan ske innan kunderna genomskådar detta ytliga bedömningssätt och själva kräver bättre transparens.

MKSE har tidigare tittat på hur det blivit en trend hos CMS-bolagen att anställa f.d. Forrester- och Gartner analytiker. Vilket gjort underverk för att klättra i kvadranterna. Eller hur aktörer helt öppet de senaste åren berättat om hur mycket det budgeterar per år (5-10 Mkr per år på “relationer” med Gartner och Forrester) för att klättra eller behålla sina positionerna i kvadranterna.

Aktörer som G2Crowd och Trustradius har dykt upp och börjat erbjuda alternativa kvadranter de senaste åren. De syftar ofta till att vara mer baserade på individuella bedömningar, inlämnade i grupp.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Capgemini och BCG är bäst på AI

Leave a Comment