Bostadsföretaget går från Sharepoint till WordPress, klarar WCAG 2.0 AA

In Nyheter, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Markus Olsson, webbredaktör, hör av sig och berättar att SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) med Sabo.se fått en helt ny webbplats. Det ska utgöra en större förändring, med målet att öka användningen av SABOs kunskap och resurser, och ge användare ännu bättre service.

” – Den nya webben kommer ge ännu större medlemsnytta och göra att allmännyttan blir synligare. Vi spelar en viktig roll i samhället och på sabo.se kommer det att synas på många sätt och för många fler besökare”

Säger Anna-Carin Carnebro, webbansvarig på SABO.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Stor WordPress-förespråkande kommun överger open source för RPA-överflyttad Sitevision

SABO ska även gjort webbenkäter, enkäter, webbanalys och användarundersökningar genom semistrukturerade intervjuer för att ta reda på hur den nya webben ska fungera. Resultatet av det blev sex användarbeteenden som de utgick ifrån i utvecklingen av både funktioner och design. Nu är allt t ex anpassat efter standarden WCAG 2.0 AA.

SABO låg tidigare på Sharepoint men återfinns nu på en WordPress CMS. One Day Interact står för redesign och Iveo har utvecklat lösningen.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.