Boverket köper in Formpipe Platina licens

In Formpipe Platina by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Boverket har de senaste åren både bytt leverantör samt valt att satsa på EPiServer. Nu utökas .NET-satnsingen med en ny Formpipe Platina licens för en lösning som ska erbjuda självbetjäningstjänster, direkt kopplat till ett verksamhetssystem för ärendehantering.

Satsningen hoppas Boverket ska ge en stor effektiviseringspotential genom en förändrad hantering av arbetet med att ta emot och besvara frågor från allmänhet och organisationer. Tidigare saknades ett integrerat dokument- och ärendehanteringssystem som systemstöd.

Leave a Comment