CMIS CMS/content/repository standard officiellt släppt

In Nyheter, Oracle WebCenter Sites, Övriga / Custom CMS by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

CMIS har gått över och släppts som en officiell OASIS standard. Syftet med CMIS specifikationen är att erbjuda ett web service interface som:

  • Har designats för att fungera över existerande repositories och möjliggöra för kunder att bygga och handhava applikationer över multipla repositories – ej låsa egen content
  • Frigöra web services och content från content management repositories, möjliggöra för kunder att oberoende kunna hantera content
  • Erbjuda gemensamma web services och Web 2.0 interface för att förenkla applikationsutveckling
  • Vara utvecklingsplattforms- och spårkoberoende
  • Supportera composite applikationsutveckling och mash-up

Den gemensamma standarden för CMS-system har nötts och blötts sedan 2008 då MKSE.com först skrev om initiativet. De som pushat på mest är faktiskt de nya ”öppet protokoll evangelisterna” på Microsoft.

Bakom standarden har Adobe Systems Incorporated, Adullact, AIIM, Alfresco Software, Booz Allen Hamilton, Day Software, dotCMS, EMC Corporation, ESoCE-NET, Exalead, Inc., FatWire, Fidelity Investments, Flatirons Solutions Corporation, fme AG, IBM, Magnolia International AG, Microsoft Corporation, Nuxeo, Open Text Corporation, Oracle Corporation, Pearson PLC, Quark, SAP AG, Sourcesense, Sun Microsystems, Vamosa och Vignette Corporation slutit upp.

CMIS börjar redan nämnas som en feature i större CMS-tillverkarnas produktinformation. I vissa fall redan idag, annars i nästa releaser:

  • Microsoft CMIS Connector for SharePoint (finns redan)
  • EMC version 6.7 (kommer snart)
  • Alfresco Enterprise Edition samt Community Edition 3.3 (kommer snart)
  • Day Software CRX 2.1 (kommer snart)

Leave a Comment