Den ökade e-handeln dämpades i juni, fysiska butiker på väg tillbaka?

In Nyheter, Check out/Kassasystem, E-handel by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Är Corona-boomen för nordisk e-handel över för denna gång? Kurvorna pekar på en plötslig nedgång för e-handel i en helt ny studie släppt idag av Afterpay och Odyssey. På marknaden med mest drastiska siffror har e-handelstillväxten, efter pandemins utbrott, toppat med upp till 51% tillväxt sedan den första halvan av maj månad. De siffrorna har nu drastiskt fallit i mitten av juni månad. Totalt med hela -20%. Eller en ökad e-handel av alla kategorier med totalt 31%.

Det gällde den holländska marknaden som var ett av tre länder som utmättes i rapporten tillsammans med Norge och Tyskland. På den mer närliggande, norska marknaden är siffrorna sedan i mitten av mars först +32% upp som total en topp i maj, därefter ned till en total 13% ökning under juni månad och förra veckan. Inte fullt lika imponerande siffror som i extremfallet, men vi i Sverige och Norge ansågs även ha kommit länge inom e-handel inför mätningen. Nu tror rapportförfattarna att konsumenterna är på väg att återvända till de fysiska butikerna, vilket ska ligga bakom den kraftiga nedgången i e-handel på de olika marknaderna. Annars visade rapporten att trädgård växt som toppkategori att e-handla inom följt av mode samt matvaror. Det var väntat. Därefter visar det sig att PayPal och faktura är vanligaste betalsätten samt att 69% generellt valde hemleverans. Viktigaste faktor när e-handlare väljs är att man handlat där förr. 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Martech Report 2022, färre än hälften ökar sina martech-investeringar. LXA säger annorlunda

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss