Den ökade e-handeln dämpades i juni, fysiska butiker på väg tillbaka?

In Nyheter, Check out/Kassasystem, E-handel by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Är Corona-boomen för nordisk e-handel över för denna gång? Kurvorna pekar på en plötslig nedgång för e-handel i en helt ny studie släppt idag av Afterpay och Odyssey. På marknaden med mest drastiska siffror har e-handelstillväxten, efter pandemins utbrott, toppat med upp till 51% tillväxt sedan den första halvan av maj månad. De siffrorna har nu drastiskt fallit i mitten av juni månad. Totalt med hela -20%. Eller en ökad e-handel av alla kategorier med totalt 31%.

Det gällde den holländska marknaden som var ett av tre länder som utmättes i rapporten tillsammans med Norge och Tyskland. På den mer närliggande, norska marknaden är siffrorna sedan i mitten av mars först +32% upp som total en topp i maj, därefter ned till en total 13% ökning under juni månad och förra veckan. Inte fullt lika imponerande siffror som i extremfallet, men vi i Sverige och Norge ansågs även ha kommit länge inom e-handel inför mätningen. Nu tror rapportförfattarna att konsumenterna är på väg att återvända till de fysiska butikerna, vilket ska ligga bakom den kraftiga nedgången i e-handel på de olika marknaderna. Annars visade rapporten att trädgård växt som toppkategori att e-handla inom följt av mode samt matvaror. Det var väntat. Därefter visar det sig att PayPal och faktura är vanligaste betalsätten samt att 69% generellt valde hemleverans. Viktigaste faktor när e-handlare väljs är att man handlat där förr.