Få uppgraderar, Drupal 6 webbar ska rädda Drupal 8

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Drupal 8 användarna ansluter inte i den takt Drupal och Acquia hade hoppats. Faktum är att antalet sajter som gick upp på version 8 minskade andra veckan i december (från 53 970 till 45 214).

Samtidigt ökade antalet Drupal 7 webbar från 1 030 562 till 1 034 903 första veckan i december. Så de uppdagade farhågorna om ickeexisterande Drupal 8-kompetens och problematiken med en helt ny arkitektur och produkt kan lett till ångrade beslut och rollbacks där ute.

Snart är det även dags för ”End Of Life of Drupal 6”. Det sker den 24:e februari 2016. Det har lett till en ny kampanj där tusentals Drupal 6-användande SME:er (!) uppmanas att stanna kvar och uppgradera till 8:an. Kampanjen tar avstamp i 2012-2013 års rätt problematiska uppgradering från version 6 till 7 som ska fått många (framförallt i USA) att tvingas stanna kvar på version 6.

0st
färre webbplatsägare vågade sig på Drupal 8 andra veckan efter release
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Gartner Quadrants miljardrekommendationer baseras idag på egna användarforumet, har det blivit bättre?

Leave a Comment