H&H Group vill göra Comprend datadrivna, slås ihop med Nordic Morning

In CDP, DMP, CRM Customer Relationship Management, CXM, Lojalitetsprogram, Martech, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

H&H Group med Martin Petersson har idag valt att stärka organisationen genom en mjuk sammanslagning av Comprend och Nordic Morning. Främst för att göra den förstnämnda mer datadriven och anpassad mot t ex Growth Marketing. Allt i ett nytt affärsområde.

I det långa loppet hoppas H&H Group skapa ökad tillväxt. Datadriven digital kommunikation och marknadsföring blir fokusområden för de 220 anställda på kontor i Stockholm, Helsingfors, London och Malmö. Ny ledare för gruppen blir Comprends tidigare VD Johanna Fagrell Köhler.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Anticimex går in rent på Sanity headless CMS med Netlify och Gatsby

Nordic Morning (tillsammans med Mods) hade vid övertagandet i julas cirka 170 personer på kontor i Stockholm, Malmö och Helsingfors och omsatte totalt 312,7 Mkr. Nordic Morning Sweden AB omsatte 199 Mkr med en förlust om om hela -34 Mkr det senaste räkenskapsåret.