Nytt sätt att mäta vinst och kostnad inom UX och kundupplevelsebearbetning

In Analys / Statistik, CXM, Javascriptramverk, Nyheter, Online Marketing, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Inuses Ingrid Domingues och VD Johan Berndtsson har de senaste åren förespråkat modellen UX Maturnity Model som en eskaleringstrappa och ett sätt att mäta investeringarna inom service design och UX bland svenska företag. Den baseras i sin tur på äldre modell av Renato Feijó Bruce Temkin från 2010 för det han kallade ” Experience-based differentiation maturity ” inom UX-världen.

Nu får de konkurrens av en annan Ingrid. Det är Ingrid Haug, UX-designer på Usable Machine i Danmark som tagit fram ett eget sätt att beräkna vinsten med service design och UX-arbete. Bra design kan leda till ekonomiska fördelar, vill hon visa med den nya modellen. Några egenskaper som nämns och går att uppnå med modellen ska vara:

  • Ökad konverteringar
  • Ökade sidvisningar
  • Ökade ordervärden
  • Minskad support
  • Mindre behov av utbildning
  • Mindre tidsåtgång per användare
  • Färre fel per användare
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Internationell SAP-partner vill åt svenska headless commerce, CDP och CX projekt

Service Design arbete tar tid, förses med höga timpenningar och det är inte alltid C-level och budgetansvariga CFO:er förstår vad pengarna går till. Därför har denna typ av bekräftelse ständigt varit i ropet. Här finns en imponerande samling av liknande UX-modeller framtagna av Gena Drahun.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera.