OAS väljer Centra och Contentful headless för ny e-handel

In Nyheter, Centra, Contentful, E-handel, Headless / Decoupled CMS by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

OAS — The Swedish Resort Brand har gått live med en ny headless Centra e-handel i kombination med en Contentful CMS på oascompany.com berättar Max Brennan. O, A och S är initialerna av grundaren Oliver Adam Sebastian och kläderna ska andas semester, utomlands och äventyr. Den nya e-handeln har även försetts med Cloudflare och Amazon CloudFront CDN stöd.

OAS har även koncept-butiker i Stockholm som kopplas in och ska stödja säljet samt fungera i symbios med e-handeln.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  CMS:et tar in 0,8 mdr, ny hög värdering på 250 mdr CMS-marknad
⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss