Oracle sparkar över 10 000, e-handel och CX värst drabbade

In E-handel, Oracle ATG Web Commerce, Oracle WebCenter Sites by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Inatt har även Oracle valt att göra justeringar i egna organisationen som påverkar antalet anställda negativt. Upp till 11 000 i främst USA men även Europa och Asien ska ansetts överflödiga, enligt uppgift.

De flesta kommer oväntat från grupper och team inom CX-presales samt tech presales roller (Oracle Customer Experience Cloud, Oracle CX Cloud). Omkring 7-10 personer per team ska drabbats där. Annars väldigt viktiga funktioner för att initiera och bibehålla en affär. Men även ett område där troligtvis Oracle haft bland de större personella grupperingarna, globalt sett i förhållande till konkurrenterna. Även Marketing är hårt drabbade och ska ha påverkats kraftigt av beslutet. CMO Ariel Kelman väntas få lämna inom kort.

Alla svenska kunder som valt att gå MACH, headless och decoupled på sistone hittar ni i MKSE.com dagligen uppdaterade headlessektion. Läs allt här.

Ett rykte till TheLayoff.com säger även att hela det gamla CX Commerce teamet med 260 anställda i Burlington direkt lades ned. Även egna CRM-enheten, analyst relations samt talent acquisition drabbas. Anställningsår ska inte påverkat besluten, men snarare teamtillhörighet.

Några anställda pratar tom. om hur detta kan vara slutet för CX/e-handel som officiella Oracle produkter. Ledningen ska under åtminstone två kvartal uttryckt att utvecklingen inom området CX inte motsvarar de andra affärsområdena och önskad tillväxt.

CX är ett område senast ett år sedan Forrester tyckte Oracle var världsledande inom (!). Samt var i topptrion senast i förra veckans Gartner MMH.

Troligtvis baserat på goda ”relationer” med analytikerna, eller så visste inte rapportförfattarna vad de gjorde. De verkar 2022 fått långt ifrån medhåll från existerande och nya kunder, hur som helst.

Oracle skyller nedskärningarna på ”..current economic conditions and internal reorg.” Totalt fanns innan 142 000 anställda efter sommarens stora Cerner förvärv inom Health.

Oracle Sverige sparkade senast under pandemins start personal i Europa och Sverige. Totalt 1000 personer. Då inom bl a ATG och Commerce Cloud. ICA tillhör de svenska ehandelskunder Oracle tappat på senare år. Tidigare största kundvinsten Team Sportia från 2017 (Lodon, Sparkhouse) har på senare år bytt till den stora kontrasterande produkten WooCommerce WordPress open source e-handel.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Optimizely spöar Salesforce och Oracle som DX-svit, färre väljer betala