Osolo köper upp Celebration Studios, blir bara Osolo. Erbjuder ”partnerkoncept”

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Dagens andra sammanslagning och affär är här. Det är Osolo Consultant Group AB och Celebration Studios Sthlm AB som går ihop för att bilda en helhetspartner för systemutveckling, e-handel och teknisk förvaltning inklusive strategi, koncept och design. Tyngdpunkten ligger i .NET, Litium (e-handel) Episerver (webbplatser och e-handel), samt WordPress (webbplatser).

Beslutet kommer efter en tids nära samarbete mellan Osolo och Celebration Studios Stockholm AB. Samgåendet sker genom att Osolo köper samtliga aktier i Celebration. Den gemensamma verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i varumärket Osolo. Håkan Reutman har rekryterats som ny VD för det gemensamma bolaget.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ny e-handel för guld och ädelmetall på Umbraco

Osolo startade 2009 och Celebration 2004. Gruppen hoppas att samgåendet ska möjliggöra större och med komplexa kundåtaganden. Nya Osolo har får en organisation på totalt 30 medarbetare.

Osolo har även en affärsmodell med ett ”partnerkoncept” för underkonsulter. Partnerkonceptet innebär att Osolo knyter till sig ett nätverk av underkonsulter som erbjuds till de egna kunderna.

Leave a Comment