Peregrine bakom Telia Sveriges Marketing Transformation projekt, ökad digital försäljning

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Förändringskonsulterna på nystartade, svenska Peregrine berättar att de fått genomföra ett pilotprojekt med målet att förnya Telias digitala marknadsengagemang och marknadsavdelning. Telia behövde arbeta mer agilt och tvärfunktionellt. Ett första Marketing Transformation projekt har nu genomförts.

Flera funktioner inom organisationen kopplades samman i ett ”semi-autonomt team” som jobbade med gemensamma mål – med möjlighet att bibehålla en hastighet i leverans och kommunikation. Tillsammans med utnyttjande av tech-lösningar för annonsproduktion, samarbete, och agila metoder så såg projektet en ökning i leveranshastighet mot mål. Pilotprojektet, som internt fått namnet “Three Star”, arbetade med ett specifikt produktområde och ska ha uppnått följande resultat:

  • Ökad försäljning år till år med 23% inom det utvalda produktområdet
  • Inhouse ledde till minskad produktionskostnad med 50 % .
  • Time to market minskad med 80%
  •  CPA minskad med upp till 40% i det aktuella produktområden
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Därför satsar Nord DDB på Growth och Martech/CRM

Anne Gro Gulla, CMO Telia Sverige säger att:

Three Star pilotprogrammet har öppnat nya möjligheter när det gäller hur vi ska jobba tillsammans i praktiken. Ett nytt typ av arbetssätt där vi fick kombinera snabbheten hos en startup med en marknadsledares kraft och skalbarhet. “Three Star” gruppen kombinerar processer och marknadsverktyg som gör teamet mer agilt och Telia mer relevant för våra kunder. Teammedlemmarna berättar att de älskar det här nya sättet att arbeta.”

Pilotprojektet inom ”Marketing Transformation”, en term även kollegorna Avaus (som också jobbar med Telia, främst i Finland), Leadfront och Recoordinate använder, startade under våren 2018 och ska nu förlängas.

“ – Med hjälp av agila arbetssätt som Sprintar och Kanban kan vi tidsbestämma hur vi utför ett arbete samtidigt som vi bättre kan anpassa oss efter förändrade marknadsbehov. Ett mer iterativt tillvägagångssätt där vår hantering av olika kampanjer och kommunikationsprojekt kontinuerligt kan utvärderas och i varje Sprint testas i nya versioner. Peregrine fokuserade på att tillsammans med vårt interna team snabbt få upp pilotprojektet och istället förfina arbetssättet under arbetets gång. Detta gjorde att vi snabbt kunde se resultat.”

Säger Lena Lindgren, Marketing Transformation Manager, Telia Sverige.