Region Värmland och Compare Karlstad väljer Drupal

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Karlstads universitets Drupalsatsning följs av fler Drupal-webbar i Värmland. Region Värmland och Compare Karlstad har också valt open source-baserade Drupal som gemensamt webbpubliceringssystem.

De tre aktörerna passar samtidigt på att skapa ett Drupal-nätverk inom plattformen och stärker regionala samarbeten inom webbutveckling.

Drupal-nätverket kommer att administreras av Compare med stöd av de övriga aktörerna som bildar en initial styrgrupp med representanter för de webbplatser som använder eller kommer att använda Drupal. Utbyte av programkomponenter är en intressant del av samarbetet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Specsavers ny jättereferens till Contentful, commercetools och Algolia

Värmlänningarna säger att de bara ser fördelar med open source-baserade programvaror.

Leave a Comment