SCRUMstudy-certifiering vill ersätta CSM, PSM och SAFe

In Kanban, Metodik, Pomodoro, RUP Vattenfall, Scrum, TDD by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Allt eftersom Scrum de senaste 15 åren blivit dominerande som projekt- och utvecklingsmetodik har fler varianter av den traditionella CSM (certified scrum master) certifieringen dykt upp.

Aktörer som svenska Olingo satsar på sistone att införa SCRUMstudys variant i Sverige. SCRUMstudy erbjuder den egna, mer omfattande, på omkring 300 sidor dokumenterade ”Scrum Master Certified av SCRUMstudy” som sin certifiering och verifiering på kunskap inom den agila processen. Kostnaden är 19 000 SEK för två dagars utbildning.

Ett av ledorden i det ursprungliga agila manifestot från 2001 är ”individuals and interactions over processes and tools / working software over comprehensive documentation” varav dokumentation inom scrum traditionellt varit nästan bannlyst till förmån för praktisk erfarenhet. Till skillnad från när Scrum.org’s PSM, Professional Scrum Master, slog igenom som ett alternativ till Scrum Alliances CSM är det denna gång inte heller en utbrytare till den ursprungliga grupperingen (Ken Schwaber) bakom det agila manifestot som står bakom den nya certifieringen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  HiQ köper ”SAFe-tåg” konsult i utlandet

Denna certifiering verkar snarare ha med strukturen från projektmetodik som PMI PMP att göra. Mycket av upplägget och dokumentationen har hämtat inspiration från hur PMP lärs ut. SCRUMstudys intåg är snarare likt det när SAFe 2015 började dyka upp i Sverige, först till de svenska agila evangelisternas absoluta förfasning. De upplevde SAFe som alldeles för tungrott och detaljerat för att kunna kallas agil metodik.

Enligt konversationer på Quora med CSM/PSM och SCRUMStudy certifierade agila coacher m fl är det lite upp till var och en att bedöma vilket cert som ska finnas med på konsult-CV:t. Det är klart respektive utbildningsnivå och omfattning ger viss kunskap, även om den inte någon av dem är helt obligatorisk för att kunna sköta sitt jobb som scrum master. Kunder har knappt heller sedan 2009 börjat kräva någon typ av PSM certifikat. Erfarenhet inom sektor och teknik väger tyngre.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  HiQ köper ”SAFe-tåg” konsult i utlandet

SAFe däremot är delvis uppskattat som ett kunskapsområde hos större beställare i Sverige. Troligtvis pga. att de sedvanligt handlar upp större team med en mängd samtidiga CV-förfrågningar och då kan ställa mer generella krav.