Tieto bakom drönarbaserat Digital Twin projekt tillsammans med Metsä Group

In Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Tieto har under året rullat ut ett större Digital Twin- och drönare-projekt tillsammans med Metsä Group. Syftet är att digitalisera skogsskötseln med hjälp av ny teknik.

Med flera drönare, som fått flygtid under 2018, upptäcks numera skador orsakade av t ex barkborrar i träden i ett tidigt skede. Så att problemen kan åtgärdas innan skadorna hunnit bli allt för omfattande. Tieto har även hjälpt kunder att se till så att drönarna fotar och dokumenterar olika typer av digital information om skogarnas aktuella tillstånd. Data som senare kan utnyttjas för t ex skogsskötsel och planering.

” – Vi vill erbjuda våra kunder de bästa lösningarna inom branschen i samarbete med innovativa partner. Drönarlösningen har utvecklats i samarbete med det österrikiska företaget Festmeter och ingår i tjänstekonceptet Digital Forest Twin som Tieto har tagit fram för skogsindustrin. Lösningen möjliggör virtuell administration av skogstillgångar och optimering av leveranskedjan för virkesanskaffning”

Säger Jaakko Kuusisaari, verksamhetsledare för Wood & Fibre på Tieto.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Timpriserna Skatteverket betalar för nya IT-leverantörer 2023

Metsagroup.com är, liksom flera andra större finska bolag, en Sharepoint-webbproduktion med några år på nacken.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.