17 museer digitaliserar historiskt lärande för alla hög- och mellanstadieelever

In Nyheter, Offentlig sektor, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

I ett unikt samarbete har Statens historiska museer tillsammans med 17 museer runt om i landet lanserat plattformen sverigeshistoria.se som ska ge alla elever i grundskolans hög- och mellanstadium ett nytt hjälpmedel i skolarbetet.

Sveriges historia är en webbplats där utgångspunkten är historiska föremål och miljöer. Som rustningar, vapen och smycken från museers samlingar. Många av föremålen får liv med 3D-modeller så att eleven kan vrida och vända på dem på sin skärm. Det övergripande syftet med Sveriges historia är att museerna ska nå ut till fler barn och unga på ett sätt som väcker engagemang och leder till fördjupad förståelse och ökat intresse för historia. På den nya webbplatsen ligger fokus på tidslinjer, ljudberättelser, filmer, 3D-föremål och annat spännande innehåll.

”- Bazookas gedigna erfarenhet, känsla för design och styrka inom kreativa lösningar har varit helt ovärderligt i utvecklingen av Sveriges historia. Tillsammans har vi skapat en användarvänlig, modern och spännande webb som vi hoppas ska väcka nyfikenhet för historia.”
Säger Susanna Zidén, projektledare på Statens historiska museer.

”- UX-mässigt så var hela satsningen en svår nöt att knäcka men samtidigt bland det roligaste jag fått äran att jobba med. Nu ska det bli jättekul att se hur det tas emot ute i skolorna.”

Säger Calle Stenfelt, UX-designer på Bazooka.

”- Det här har varit ett av de mest utmanande projekt vi som team arbetat med. Det har varit spännande att från ett så tidigt stadie av projektet arbeta tätt tillsammans med projektgruppen på Statens historiska museum. Vi har lärt oss jättemycket om både historia och pedagogik.”

Säger Emilia Anelli Windahl, projektledare på Bazooka. Sajten är en lösning byggd på bl a WordPress, React, Node och Next.js.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Atos Medical lanserar internationell plattform med Marketing Automation på headless WordPress i Azure