Börsen slaktar noterade produktbolag inom e-handel, 80 procent av värdet borta

In BigCommerce, E-handel, litium, Nyheter, Shopify by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

De börsnoterade e-handelsbolagen är nästan att anse som billiga. Wix värderas till 38 mdr SEK på 66 dollar/aktie mot en topp på 309 dollar/aktie. Shopify kostar 359 dollar/aktie mot en topp på 1762 dollar/aktie, det ger ett börsvärde idag på 450 mdr SEK. Fyra femtedelar av värdet är därmed utraderat på fem månader. Kopian BigCommerce värderas enbart till 12 mdr SEK som bolag och kursen är långt ifrån toppen på 131 dollar, idag 17,7 dollar/aktie.

Det är inte konstigt att Contentful och Commercetools IPO:erna dröjer. Noterbart är samtidigt att svenska e-handelsprodukt och konsultbolaget Avensia nosar på all-time-high samt att litium ”bara” fallit från en topp om 24 SEK till 14 SEK/aktie. Å andra sidan är bolagens värde här bara 0,67 mdr SEK respektive 0,2 mdr SEK.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Impact adderar tre nya till ledningen, samtliga från svenska Columbus